วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกประชาสัมพันธ์มาตรา 40

01 กุมภาพันธ์ 2565